Poštovani,
Ovim putem Vas obaveštavamo i u jedno pozivamo da uzmete učešće na seriji predavanja koje organizuje udruženje za unaprađenje vinogradarstva i vinarstva Republike Srbije „Vinodeljstvo“.
Prvo u nizu predavanja teme koje će se obrađivati je „Perspektive Srpskog vinogradarstva i vinarstva kroz EU fondove“.
Predavač je Davor Bukvić iz „EU konsalting“ D.O.O. Predavanje se održava 15.12.2018. sa početkom u 11 časova u Upravnoj zgradi Oglednog dobra „Radmilovac“ Poljoprivrednog falkuteta Univerziteta u Beogradu.
Kotizacija za predavanje iznosi 1500rsd.

 

Za više informacija obratite se na sledeći telefon:
+381653312863

 


Sa poštovanjem
Vesna Milićević
Mirko Rnjak

Uskoro...

Uskoro...

Uskoro...

Uskoro...

Uskoro...

Uskoro...

Uskoro...

Uskoro...