Beogradski prolećni salon vina koji je trebao da se održi 4. i 5. maja u Hotelu Falkenstainer odlaže se.